خرید شال بانک جهانی: آمریکا در معرض رکود اقتصادي

صندوق بين‌‏المللي پول اعلام کرد: ايالات متحده در حال حاضر با يک رکود اقتصادي شديد روبرو شده است.

به گزارش ايلنا، به نقل از بلومبرگ، بانک جهاني اعلام کرد:‌ تشنج مالي جاري مي‌‏تواند باعث ايجاد يک رکود شديد اقتصادي در ايالات متحده گردد. اين سازمان اعلام کرد:‌ وضعيت کنوني در مقايسه با آنچه که پيشتر در ايالات متحده با آن روبرو بوديم بسيار نگران‌‏کننده‌‏تر است.
صندوق بين‌‏المللي پول در ادامه افزود: در صورتي که وضعيت اقتصادي آمريکا به روند نزولي خود ادامه دهد، احتمال بدتر شدن شرايط و وارد شدن يک دوره رکود اقتصادي شديد بسيار زياد خواهد بود. در برنامه چشم انداز اقتصاد جهاني که از هفته آينده متن کامل آن از جانب صندوق بين المللي پول ارائه خواهد شد، آمده است: اروپا به دليل بهره‌‏مندي از سطح بالاي ذخاير داخلي در خطر کمتري از لحاظ رکود اقتصادي قرار دارد. اما با اين وجود احتمال ضعف و رکود شديد اقتصاد جهاني بسيار زياد است. بانک جهاني خواستار ايفاي يک سياست قوي از جانب سياستمداران براي کاهش فشار مالي موجود در بازارها شد.
صندوق بين‌‏المللي پول در تحليل خود از وضعيت اقتصاد جهاني اعلام کرده است طي سي سال گذشته شاهد 113 مورد فشار مالي در هفده ملت صنعتي بوده‌‏ايم.

در گزارش صندوق بين المللي پول هيچ‌‏گونه اشاره‌‏اي به طرح تزريق بودجه 700 ميليارد دلاري به بازارهاي مالي نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید