خرید شال زلزله نسبتا شديدي قشم را لرزاند

زلزله نسبتا شديدي اوايل بامداد روز شنبه و دقايقي قبل جزيره قشم درخليج فارس را لرزاند.

به گزارش ايرنا، اين زمين لرزه موجب نگراني ساکنان جزيره قشم شد.

برپايه اين گزارش مردم ساکن جزيره قشم شب گذشته را در پي شايعات در بيرون خانه ها سپري کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید