خرید شال سرمقاله جمهوری: شگردهاي تازه صهيونيست‏ها

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود نوشت:

اعترافات تاريخي ايهود اولمرت نخست وزير مستعفي رژيم اسرائیل كه از يكطرف تزلزل دروني اين رژيم را از زبان يكي از سران صهيونيسم بيان مي كند و از طرف ديگر قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران را نشان مي دهد از رويدادهاي مهم تاريخ 60 ساله موجوديت غاصبانه صهيونيست ها در فلسطين است .

ايهود اولمرت در اين اعترافات حداقل 5 نكته كليدي و مهم را يادآور شد كه صهيونيست ها چه بخواهند و چه نخواهند چاره اي جز گردن نهادن به آن ندارند. اين نكات از اينقرارند :
1 ـ اين تصور كه ايجاد كشور اسرائيل كه تمام بيت المقدس را شامل شود امري غيرممكن است هر چند من خود نيز زماني چنين تصوري داشتم ولي اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه سخت در اشتباه بوده ام .

2 ـ بايد از اكثر مناطق كرانه باختري در نوار غزه عقب نشيني كنيم و در ازاي آن قسمت از اراضي فلسطين كه حفظ مي كنيم بايد به فلسطيني ها غرامت بدهيم تا بتوانيم در آرامش زندگي كنيم . اين عقب نشيني شامل بخش هائي از بيت المقدس هم مي شود.
3 ـ احتمال حمله نظامي اسرائيل به ايران صفر است و اين تصور كه اسرائيل به تنهائي مي تواند با ايران روياروئي كند يك انديشه باطل است و كساني كه چنين فكري در سر دارند گرفتار بيماري خود بزرگ بيني هستند.
4 ـ اسرائيل بايد از طريق مذاكره به دولت سوريه نزديك شود و براي آنكه در اين كار موفق شود بايد از اراضي متعلق به سوريه چشم پوشي كند و البته از سوريه نيز بخواهد از روابط خود با ايران حزب الله لبنان و حماس چشم پوشي نمايد.
5 ـ تصميم گيرندگان در اسرائيل زماني به نتايجي كه من به آنها رسيده ام مي رسند كه ديگر قادر به اداره اين امور نيستند و خارج از قدرت هستند اما من زماني به اين نتيجه رسيدم كه در قدرت بودم و از سال گذشته روابط با سوريه را آغاز كرديم ما تلاش كرديم سوري ها را قانع به مذاكره كنيم .
از ميان اين 5 مطلب كه پايه هاي اصلي اعترافات تاريخي ايهود اولمرت را تشكيل ميدهند فقط مي توان پذيرفت كه او در پنجمين و آخرين آنها راست گفته است . به عبارت روشن تر نخست وزير مستعفي اسرائيل زماني كه هنوز در قدرت بود به اين نتيجه رسيده بود كه رژيم اسرائیل نمي تواند به حيات غاصبانه خود ادامه دهد در برابر قدرت حزب الله لبنان و حماس بايد تسليم شود و قدرت روياروئي با ايران را نيز ندارد. اما در مورد ساير اعترافات اولمرت بايد بر اين نكته تاكيد نمائيم كه او با اين سخنان درصدد فريب دادن حريف است . او قطعا در مورد اينكه رژيم اسرائیل نمي تواند بيت المقدس را در اشغال خود نگهدارد چاره اي جز عقب نشيني از كرانه باختري و نوار غزه ندارد از روياروئي با ايران عاجز است و اينكه مجبور است از اراضي اشغالي متعلق به سوريه نيز چشم پوشي كند اين واقعيت ها را درست فهميده است اما ترديد نبايد كرد كه نه او و نه هيچيك از سران رژيم اسرائیل كمترين تمايلي به انجام اين كارها ندارند و اعترافات اولمرت فقط يك فريب است . اين شگرد هميشگي صهيونيست هاست كه براي خام كردن حريف و فريب دادن او به انواع حيله ها متوسل مي شوند . توسل به اين شيوه در تاريخ 60 ساله اشغال فلسطين توسط صهيونيست ها نمونه هاي زيادي دارد كه اظهارات فريبكارانه سران اين رژيم در آستانه تهاجم نظامي به مصر اردن سوريه و لبنان از اين قبيل است .
سخنان اولمرت در عين حال كه تزلزل شديد در اركان رژيم اسرائیل را از زبان يكي از بلندپايه ترين مقامات اين رژيم برملا مي كند به احتمال بسيار زياد يك اقدام برنامه ريزي شده و هماهنگ توسط صهيونيست ها براي از بين بردن آمادگي هاي احتمالي و احتياطي حزب الله لبنان حماس و جمهوري اسلامي ايران نيز هست . بنابر اين نمي توان از اظهارات اولمرت قاطعانه نتيجه گرفت كه صهيونيست ها نقشه اي براي حمله به غزه و لبنان و سوريه و ايران ندارند. اينكه نخست وزير مستعفي رژيم اسرائیل در همين سخنان خود بر ضرورت مقابله با ايران تاكيد كرده ولي آنرا در « برعهده جامعه جهاني » دانسته و همزمان با اظهارات او رئيس ستاد ارتش رژيم اسرائیل گابي اشكنازي گفته است : « ايران حزب الله و حماس تهديدهاي بزرگي براي اسرائيل هستند » دلايل روشني براي صحت فريبكارانه بودن اظهارات اولمرت مي باشند.

ضربات سخت و سهمگين حزب الله در جنگ 33 روزه به ارتش و بدنه رژيم اسرائیل مقاومت دليرانه حماس و عموم مردم فلسطين در برابر اين رژيم و عمليات شهادت طلبانه مردم فلسطين عليه صهيونيست ها طي دو سال اخير نه تنها سران بلكه كل جامعه اسرائيل را دچار تزلزل شديد ساخته و رژيم اسرائیل را در سراشيبي سقوط قرار داده است .

در شرايطي كه مقامات و صاحب منصبان اين رژيم يكي پس از ديگري گرفتار پس لرزه هاي جنگ 33 روزه شده و سقوط مي كنند صهيونيست ها چاره اي جز توسل به شگردهاي تازه اي براي ترميم وضعيت موجود ندارند. درست در همين وضعيت است كه مسلمانان بايد با درك صحيح موقعيت ضربات مناسب را بر پيكر غاصبان فلسطين وارد كنند و سقوط آنها را تسريع نمايند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید