خرید شال آغاز ثبت نام انتخابات كميته ملي المپيك

علي كفاشيان گفت: فدراسيون فوتبال روي مبلغ پيشنهادي براي حق پخش نمي‌توانست اظهارنظر كند. آنها پيشنهاد مربوط به خودشان را ارايه كردند و ما فقط شرايط آنها را پذيرفتيم.

رييس فدراسيون فوتبال در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ زمان عقد قرارداد حق پخش تلويزيوني اظهار كرد: در هفته‌ي جاري طرح پيشنهادي خود را به صداوسيما مي‌دهيم، در صورتي كه پيشنهادي داشته باشند، مي‌شنويم و اگر طرح ما را بپذيرند، قراراداد را امضا مي‌كنيم در غيراين صورت دوباره جلساتي را با صداوسيما خواهيم داشت. فدراسيون تلاش مي‌كند هرچه سريع‌تر اين قرارداد امضا شود ولي فعلا زمان قطعي عقد قرارداد مشخص نشده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فدراسيون با مبلغ پيشنهادي صداوسيما براي حق پخش تلويزيوني موافق است يا خير؟ متذكر شد: كاري نمي‌توان كرد. تفاهمي است كه با صداوسيما صورت گرفته است. ما نمي‌توانيم روي مبلغ پيشنهادي حرفي بزنيم. براي سال اول اين قيمت را مي‌پذيريم، ولي براي سال‌هاي آينده بايد مذاكره كنيم.

رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چرا نماينده‌اي از فدراسيون فوتبال در جلسه‌ دكتر احمدي‌نژاد با رياست سازمان تربيت بدني و رييس صداوسيما حضور نداشته است؟ گفت: نمي‌دانم بايد از آنها پرسيد. قطعا ضرورت داشته كه رياست سازمان در اين جلسه باشد.

علي كفاشيان در پاسخ به اين سوال كه قرارداد حق پخش تلويزيوني بين صداوسيما و فدراسيون فوتبال منعقد مي‌شود يا سازمان تربيت بدني؟ خاطرنشان كرد: فدراسيون فوتبال طرف قرارداد با صداوسيما در بحث حق پخش تلويزيوني خواهد بود. پيش از عقد قرارداد تصميم مي‌گيريم كه چه كسي به نمايندگي از فدراسيون قرارداد را با صداوسيما امضا كند.

وي درباره‌ احتمال كانديداتوري خود در كميته‌ي ملي المپيك اظهار كرد: در انتخابات كميته‌ ملي المپيك براي يكي از پست‌هاي هيات رييسه و هيات اجرايي كانديدا خواهم شد كه البته به احتمال زياد براي هيات اجرايي نامزد مي‌شوم.

دبيركل كميته‌ي ملي المپيك افزود: ثبت نام انتخابات كميته‌ي ملي المپيك از امروز تا 21 مهر ادامه خواهد داشت و كساني كه قصد كانديداتوري براي حضور در انتخابات را دارند، بايد شخصا به دفتر كميته‌ي ملي المپيك بيايند و ثبت نام كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید