خرید شال اعضاي جديد شوراي حکام انتخاب شدند

کنفرانس عمومي سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست امروز خود که با حضور نمايندگان 145 کشور برگزار شد 10 عضو جديد شوراي حکام را انتخاب کرد.

به گزارش مهر ، کشورهاي آرژانتين، کوبا، اوروگوئه، اسپانيا، ترکيه، روماني، بورکينافاسو، مصر، مالزي و نيوزلند براي يک دوره دوساله به عضويت شوراي حکام در آمدند.

تصميم گيري درباره عضويت سوريه يا افغانستان در اين شورا، به نشست عصر امروز کنفرانس عمومي موکول شد.

بر اساس اين گزارش، يکي از اين دو کشور مي تواند به نمايندگي از کشورهاي خاورميانه و جنوب آسيا در شوراي حکام حضور يابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید