خرید شال جزئيات وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن

از اين پس متقاضيان ساخت واحد مسكوني مي‌توانند با افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن بانك مسكن حداكثر تا سقف 300 ميليون ريال براي هر واحد از تسهيلات ساخت واحد مسكوني بانك مسكن برخوردار شوند.

روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد: در اين طرح متقاضيان مي‌توانند با افتتاح حساب جديد صندوق پس انداز ساخت مسكن با حداقل موجودي 43 ميليون ريال بعد از گذشت حداقل دو دوره‌ انتظار (يك سال) تا سقف 300 ميليون ريال از تسهيلات ساخت بانك مسكن استفاده كنند.

آن دسته از مشترياني كه داراي حساب صندوق پس انداز مسكن فعلي هستند، مي‌توانند با افتتاح حساب جديد صندوق پس‌انداز ساخت مسكن و گذشت حداقل مدت سپرده گذاري طبق شرايط و ضوابط اين حساب با تجميع امتياز دو حساب خود از سقف تسهيلات ساخت واحد مسكوني بهره‌مند شوند.

حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات 12 سال است و متقاضياني كه از محل اين حساب اقدام به دريافت تسهيلات ساخت واحد مسكوني به صورت انفرادي مي‌كنند، مي‌توانند پس از پايان قرارداد مشاركت مدني، سهم الشركه بانك را به صورت اقساطي و طبق ضوابط بانك بازپرداخت كنند و همچنين از مزاياي ديگر اين حساب استفاده از امتياز متعلقه براي ساخت مجتمع‌هاي مسكوني است به گونه‌اي كه دارندگان اين حساب مي‌توانند با تجميع امتياز متعلقه به حساب‌هاي خود راسا و يا طي قرارداد سه جانبه از تسهيلات مورد نظر براي ساخت مجتمع‌هاي مسكوني و همچنين بازپرداخت اقساطي سهم الشركه بانك بهره‌مند شوند.

ضمنا ميزان سپرده پذيري، مدت انتظار و حداكثر تسهيلات قابل پرداخت به شرح جدول ذيل است:

حداكثر سقف تسهيلات ( ميليون ريال) براي ساخت هر واحد مسكوني 120 ـــ 150 ـــ 200 ــــ 250 ـــ 300

حداقل مدت سپرده گذاري (ماه) ( مدت انتظار) 6 ـــ 9 ــــ 12 ـــ 12 ـــ 12

ــــ حداقل متوسط موجودي (ميليون‌ريال) 17 ـــ 22 ـــ 29 ـــ 36 ـــ 43

متقاضيان افتتاح اين حساب مي‌توانند از روز سه‌شنبه 16 مهرماه سال جاري با مراجعه به شعب بانك مسكن در سراسر كشور با كسب اطلاعات لازم نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ساخت مسكن اقدم كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید