خرید شال خراسان: كردان مسئوليت‏پذيري خود را ثابت كند

روزنامه خراسان در ستون يادداشت سردبير خود نوشت: سرانجام كردان مجبور شد رسما اعلام كند مدركش جعلي بوده است، اما تقصير آن را بر عهده واسطه‌اي كه نامش اعلام نشد، گذاشت و به اين ترتيب خود را بري از موضوع اعلام كرد.
گمان نمي‌كنم كسي اين ادعا را حتي اگر درست باشد باور كند، چرا كه اصل جعلي بودن مدرك دكتراي كردان، نخست با چند پرسش ساده آقاي حسينيان روشن شد؛ پرسش‌هايي كه به راحتي براي فردي كه در اندازه وزارت كشور مطرح است، قابل طرح بوده و كم‌اطلاع‌ترين افراد نمي‌توانند تصور كنند كه دانشگاه آكسفورد با يك مقاله مدرك دكترا به كسي بدهد، علاوه بر آن پس از اين همه بحثي كه تاكنون شده، اين سوالات مي‌توانست براي آقاي كردان خيلي زودتر ايجاد شود، نه اينكه وي بارها از درست بودن مدرك خود سخن گويد و زماني لب به توضيح بگشايد كه گزارش‌هاي وزارت علوم و كميسيون آموزش مجلس آماده اعلام عمومي است.
به هر ترتيب، حتي اگر اصل را بر برائت بگذاريم ـ كه براي واگذاري مسئوليت بايد اصل بر احراز صلاحيت باشد ـ و بي‌اطلاعي ايشان از جعلي بودن مدركشان حقيقت داشته باشد، نكته‌اي مهم قابل حل نخواهد بود.
واقعيت اين است كه از نظر مردم و نخبگان كشور، توضيحات جديد وزير كشور صرفا از سر ناچاري و براي فرار از اتهام به شمار مي‌رود. اين برداشت درست باشد يا نادرست، در اين مسأله تغييري ايجاد نمي‌كند كه اعتبار شخصي كه وزير كشور است، به شدت زير سؤال رفته است و نكته مهم اينجاست كه اين اعتبار از دست رفته و بازگشت‌ناپذير براي وزير كشوري كه قرار است انتخابات سرنوشت‌ساز رياست جمهوري را برگزار كند، بسيار حياتي است، چرا كه حتي اگر بهترين و سالمترين انتخابات تاريخ نيز توسط وزارت كشور برگزار شود، به ويژه با تغيير معاون سياسي وزارت كشور كه برگزاري انتخابات سالمي را در كارنامه خود داشت، شكست خوردگان انتخابات – هر گروهي كه باشند- هم احتمالا اعتماد كافي به صحت برگزاري انتخابات نخواهند داشت و هم اين احتمال هست كه بتوانند افكار عمومي را در ادعاي ناسالم برگزار شدن انتخابات با خود همراه كنند، براي همين، بهتر است آقاي كردان حس مسئوليت‌پذيري خود را ثابت كند و براي جلوگيري از حرف و حديث‌هاي بعدي هر چه زودتر استعفا دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید