خرید شال رابين هود به ايران مي‌آيد

يك دوره كلاس بين‌المللي داوري شيرجه با حضور مربيان فدراسيون جهاني از 15 تا 19 مهر ماه در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش فارس، اين دوره با هدف سطح بندي داوران بين الملي با هدايت رابين هود از استراليا و هانس پيتر بورگ از انگلستان (مربيان فدراسيون جهاني) به مدت 5 روز در محل فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو برگزار خواهد شد.

در اين دوره، علاوه بر داوران ايراني، 8 شركت كننده خارجي نيز حضور خواهند داشت.
داوران حاضر در پايان كلاس در امتحان سطح بندي شركت خواهند كرد تا درجه بندي كلاس آنها مشخص شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید