خرید شال روز اول ثبت‌نام كميته، بدون كانديدا

مدير روابط عمومي كميته ملي المپيك گفت: در اولين روز از ثبت نام نامزدهاي تصدي رياست كميته ملي المپيك تاكنون هيچ كانديدايي ثبت نام نكرده است.

كهنداني درگفت و گو با ايلنا، افزود:‌ مهلت ثبت نام از نامزدهاي هيات اجرايي و هيات رييسه كميته ملي المپيك كه از امروز آغاز شده تا پايان وقت اداري روز 18 مهر ماه خواهد بود و انتخابات كميته ملي المپيك روز هفتم آبان ماه آينده ساعت 16 در محل آكادمي ملي المپيك برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد:‌ شرايط كانديداتوري در انتخابات كميته ملي المپيك به مانند سابق وبر اساس كانون مجمع كميته المپيك خواهد بود و براي حضور افراد در اين دوره شرايط جديدي اضافه نكرده ايم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید