خرید شال مستند كمال تبريزي همچنان مسكوت است

فيلم مستند «با ما شوخي نكنيد» كمال تبريزي به دليل همكاري نكردن مسئولان سيما فيلم همچنان مسكوت است.
به گزارش ايلنا، تبريزي پيش از اين درباره فيلم مستند «با ما شوخي نكنيد» گفته بود: «به‌هيچ عنوان اين مستند قالب و ساختار طنز ندارد، بلكه كاري كاملا متكي بر تحقيقات ميداني و در حوزه تحليل و آسيب‌شناسي جدي موضوعات نمايشي طنز، اعم از سينما، تلويزيون و ساير هنرهاي نمايشي است. من و رضا كيانيان در اين مستند تحقيقي بدون قصد شوخي، با شخصيت‌هاي طراز اول كشور به گفت‌وگوي موشكافانه در اين خصوص مي‌نشينيم و مي‌خواهيم راه‌هايي را كه مي‌تواند به باز شدن فضا و محدوده كارهاي نمايشي طنز منجر شود، بررسي كنيم و انگيزه شور و شادي و نشاط و خنده و طنز و نقادي سالم و بي‌پروا را در دل ايرانيان اعم از مردم و مسئولان بيدار كنيم.»
او در اظهار اميدواري كرده بود: «پس از ساخته شدن اين مستند، آنگاه شاهد ساخته شدن فيلم‌ها و نمايش‌هاي طنزي باشيم كه بتواند با اقشار مختلف مردم و مسئولان شوخي كند. اين امكاني است كه امروز در ايران اسلامي همه به آن احتياج داريم!»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید