خرید شال نهمين قهرمان جهاني براي موج سوار آمريکايي

کلي اسليتر ورزشکار امريکايي براي نهمين بار عنوان قهرماني جهان موج سواري را به دست اورد.

به گزارش شبکه يورونيوز، اسليتر با پيروزي در رقابتهاي وونداکا در منطقه باسک اسپانيا عنوان قهرماني را براي نهمين بار به ثبت رساند.

وي شانزده سال پيش عنوان جوانترين قهرمان جهان موج سواري را به دست اورده بود و امروز مسن ترين قهرمان جهان اين رشته محسوب مي شود.

در هشت رقابت قهرماني جهان امسال اسليتر فاتح پنج رقابت شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید