خرید شال 9 بازي استقلال، فقط 500ميليون

مبليران براي 9 بازي مبلغي حدود 500 ميليون تومان به باشگاه استقلال پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ايسنا، روز سه‌شنبه باشگاه استقلال مبليران را به عنوان حامي مالي جديدش انتخاب کرد. مبليران که تا پايان نيم فصل با باشگاه استقلال قرارداد دارد بايد مبلغي حدود500 ميليون تومان را براي 9 بازي به اين تيم پرطرفدار تهراني پرداخت كند.

اين در حالي است که باشگاه استقلال مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون تومان را به عنوان مبلغ پايه براي انتخاب اسپانسرش در کل فصل اعلام کرده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید