خرید شال آخرين آرزويم آوردن رونالدينيو به ميلان بود

نايب رئيس باشگاه آث ميلان گفت: همواره در فوتبال و ميلان هر آرزويي داشتم، به آن رسيدم كه آخرين آرزويم هم تحقق خريد رونالدينيو بود.

به گزارش فارس و به نقل از نويه‌زورخر سايتونگ سوئيس، آدريانو گالياني اظهار داشت: سال‌ها است در فوتبال فعاليت مي كنم. به خاطر ندارم آرزويي داشته‌ باشم كه به آن نرسيده باشم.

او در مورد رونالدينيو گفت: از سال 2004 آرزوي خريد او را داشتم. خوشبختانه اين انتظار طولاني اتفاق افتاد. در اين سال‌ها بيشتر كارشناسان عنوان مي كردند احتمال حضور رونالدينيو اندك است؛ اما آرزويم كه خواسته هواداران بود،‌ بالاخره رنگ واقعييت گرفت.

به خود مي بالم كه توانستم با فراهم كردن انتقال رونالدينيو، ‌باعث خرسندي و هيجان شوم.

رونالدينيو در ابتداي تابستان و در شرايطي كه بحث حضورش در فوتبال انگليس مطرح بود،‌ با امضا قراردادي سر از تيم آ.ث ميلان درآورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید