خرید شال آغاز فعاليت خطوط شبانه اتوبوس‏هاي BRT

خطوط شبانه سامانه اتوبوس‌‏هاي تندرو آغاز به كار كرد.

به گزارش ايلنا، خطوط شبانه يك و دو سامانه اتوبوس هاي تندرو به ترتيب با مبادي چهارراه تهران پارس و پايانه خاوران و مقصد پايانه آزادي بر هر دو مسير به نرخ بليت 200 ريال فعاليت خود را آغاز كرده و شهروندان را به مقاصد مورد نظر جابجا مي كند.

ضمناً‌ زمان حركت اتوبوس ها در هر دو مسير در ساعات اوليه شب هر ده دقيقه يك اتوبوس و از نيمه شب به بعد هر 15 دقيقه يك اتوبوس از مبدا به مقصد و بالعكس خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید