خرید شال اراذل و اوباش از نوع مصري!

به گزارش سرويس بين‌الملل «» «القدس» چاپ فلسطين نوشت: شهر دوازده ميليوني قاهره، پايتخت مصر، شاهد حضور بي‌سابقه جوانان بي‌بندوبار شده است.

بنا بر اين گزارش، در آخرين اقدام، 150 نفر از اين جوانان، با ايجاد شرارت در خيابان‌هاي قاهره، اقدام به ضرب و شتم مردم به ويژه دختران و زنان كرده و اموال آنها را غارت و لباس‌هاي آنان را پاره كردند.

«القدس» ادامه داد: اين شورش با دخالت پليس كنترل شد، اما پليس از اين كه سن شورشيان بين 15 تا 22 سال است، اظهار شگفتي كرده است.

بنا بر اين گزارش، پليس قاهره اين موضوع را با توجه به بافت سني و جو امنيتي قاهره، پديده جديد جامعه مصر قلمداد كرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید