خرید شال بخشنامه بودجه 88 آماده شد

بخشنامه بودجه سال 88 کل کشور هفته آينده به دستگاه‌‏ها ابلاغ مي‌‏شود.

به گزارش ايلنا، متن نهايي بخشنامه سال 88 بودجه کل کشور که هفته آخر شهريورماه از سوي معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‏جمهور به دولت ارسال شد، هفته جاري در دستور کار دولت قرار مي‌‏گيرد و مطابق زمان‌‏بندي قرار است هفته آينده پس از تاييد نهايي از سوي محمود احمدي نژاد به دستگاه‌‏ها ابلاغ شود.
به گفته علي اکبر حسيني معاون برنامه‌‏ريزي معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‏جمهور، بودجه سال 88 کل کشور رويکردي انقباضي به خصوص در بخش بودجه جاري خواهد داشت.

رويکردها و جهت­گيري‌‏هاي اساسي بخشنامه بودجه سال 88 کل کشور تاکيد بر طرح تحول اقتصادي، اجراي قانون خصوصي‌‏سازي، ادامه سياست‌‏هاي ايجاد اشتغال، فراهم کردن زمينه رشد اقتصادي مطابق برنامه، اجراي قانون خدمات کشوري، کاهش نرخ تورم، توسعه منابع انساني و فناوري با بهره­مندي از منابع و امکانات کشور تدوين شده است.
به گفته کارشناسان بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي، بودجه سال 88 کل کشور مطابق رويه سال‌‏هاي قبل عملياتي خواهد بود.

بودجه سال 88 چهارمين و آخرين بودجه‌‏اي است که دولت نهم در دوره خود تدوين مي‌‏کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید