خرید شال تحقيقات جديد درباره رسوايي در فوتبال ايتاليا

يکي از دادگاههاي شهر ناپولي در جنوب ايتاليا براي اجراي تحقيقات جديد درباره رسوايي فساد در فوتبال اين کشور از بيست و پنج نفر بازجويي خواهد کرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي الکره، در ميان احضار شوندگان افرادي مانند لوچانو موجي مدير سابق تيم يونتوس و رووساي باشگاه فيورنتينا و لاتسيو حضور دارند.

دادگاه قصد دارد درباره رسوايي معروف سال دو هزار و شش تحقيقات جديدي انجام دهد.در اين پرونده درباره پانزده مسابقه برگزار شده در سري آ در فصل دو هزار و چهار و دو هزار وپنج از جمله ديدار دو تيم يوونتوس و آث ميلان که با نتيجه مساوي بدون گل پايان يافت تحقيق خواهد شد.

قاضي پس از بررسي سوابق چهل نفر که سابقه حضور در داداگاه ورزشي را داشتند مانند موجي و فرانکو کارارو رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا و يازده داور سرانجام تصميم گرفت بيست و پنج نفر را به دادگاه فرا بخواند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید