خرید شال جلسه مديرعامل استقلال با علي آبادي

مديرعامل باشگاه استقلال تهران شب گذشته با رئيس سازمان تربيت بدني ديدار کرد.

به گزارش برنا، امير رضا واعظ آشتياني شب گذشته در ساختمان تربيت بدني حضور يافت و جلسه اي را با محمد علي آبادي برگزار کرد.

در اين جلسه مباحث بسياري در خصوص مسائل باشگاه استقلال تهران و فدراسيون دوچرخه سواري مطرح شد.

اين اولين جلسه واعظ آشتياني با علي آبادي پس از دريافت حکم مديرعاملي استقلال تهران بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید