خرید شال حيدري مشاور فني كشتي نفت

عليرضا حيدري مشاور فني تيم‌هاي كشتي شركت نفت شد.

سلطانعلي ترخاق، رييس هيات كشتي شركت نفت با اعلام اين خبر، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيش از 20 قهرمان ملي از جمله عليرضا حيدري كارمند امور ورزشي شركت نفت هستند كه وي در سمت مشاور فني تيم‌هاي كشتي كمك خواهد كرد و شايد در مقاطع بعدي همكاري‌هاي ديگري نيز با وي داشته باشيم. حيدري در حال حاضر با محمد طلايي سرمربي تيم تماس و همكاري دارد.

وي درمورد وضعيت بودجه تيم نفت براي حضور در ليگ برتر كشتي آزاد گفت: تيم‌ ما هيچ گاه مشكل مالي نداشته است و با توجه به بودجه تصويبي، تيم را مشخص خواهيم كرد.

ترخاق در پايان گفت: همه كارهاي ما تحت تاثير برنامه‌هاي فدراسيون است. در حال حاضر منتظر اعلام برنامه‌هاي فدراسيون كشتي درمورد ليگ هستيم. قصد ما همكاري با فدراسيون است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید