خرید شال درگيري طرفداران دو تيم فوتبال آلمان

پليس آلمان اعلام کرد طرفداران دو تيم فوتبال همشهري بورسيا مونشن گلادباخ و کلن امروز شنبه پيش از برگزاري مسابقه اين دو تيم ، با يکديگر درگير شدند.

به گزارش خبرگزاري آلمان از مونشن گلادباخ ، مسابقه دو تيم با ده دقيقه تاخير اغاز شد و پليس براي پايان دادن به درگيري هواداران دو تيم مداخله کرد.

درگيري هواداران اين دو تيم همچنين ترافيک شديدي در جاده هاي منتهي به اين ورزشگاه ايجاد کرد. پليس اعلام کرد طرفداران تيم مونشن گلادباخ به طرف اتوبوس هاي حامل هواداران تيم کلن ترقه پرتاب کردند.

بازيکنان تيم کلن نيز در ترافيک شديدي گرفتار شدند و تنها چهل و پنج دقيقه پيش از اغاز بازي وارد ورزشگاه شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید