خرید شال درگيري مسئولان حراست راه‌آهن با خبرنگاران

مسئولان حراست باشگاه راه‌آهن با خبرنگاران در تمرين امروز صبح پرسپوليسي‌ها درگيري شديد لفظي پيدا كردند.

به گزارش فارس، تمرين امروز از ساعت 10 صبح در زمين شماره 2 راه‌آهن پيگيري شد.
در اين تمرين بازيكنان اصلي به دويدن و حركات كششي و نرمشي به مدت 40 دقيقه پرداختند. بازيكنان ذخيره نيز به دويدن، پاسكاري در حال حركت، فوتبال سه جانبه و شوتزني به دروازه پرداختند.

* در اين تمرين خبرنگاراني كه قصد داشتند با افشين قطبي ديدار كنند، درگيري لفظي شديدي با مسئولان حراست باشگاه راه‌آهن كه همواره برخوردهاي نامناسبي در هفته اخير داشتند، پيدا كردند.

* در تمرين امروز ماركو، الونگ و پتروويچ غايب بودند.

* مسعود زارع و نيكبخت واحدي بعد از دقايقي تمرين گروهي، اختصاصي تمرين كردند.

* تمرين امروز ساعت 11 به پايان رسيد و در پايان، باز هم مسئولان حراست راه‌آهن با توجه به بحث‌هاي فراوان، خبرنگاران را مورد اهانت قرار دادند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید