خرید شال كارگر شهرداري، سارق را دستگير كرد

مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري شيراز گفت: يكي از پاكبانان ضمن رد رشوه سارقي كه در حين سرقت توسط وي غافلگير شده بود،‌ او را دستگير كرده و به پليس تحويل داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري شيراز، رمضان اميني افزود: ساعت پنج صبح روز دوم مهر ماه،‌ يكي از پاكبانان شهرداري در ابتداي بلوار مدرس متوجه حضور سارقي در يك مغازه ابزار فروشي مي‌شود.
وي ادامه داد: سارق زماني كه متوجه حضور پاكبان مزبور مي‌شود، اقدام به فرار مي‌كند، اما اين كارگر صادق به تعقيب سارق پرداخته و با او درگير مي‌شود.
اميني گفت: سارق زماني‌كه متوجه مي‌شود راهي براي فرار از دست اين پاكبان نيست، به او 4 ميليون ريال مي‌دهد تا رهايش كرده و حرفي به پليس نزند، اما اين كارگر شريف، ضمن رد اين پيشنهاد با پليس 110 تماس گرفته و وي را به ماموران تحويل مي‌دهد.
مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري شيراز خاطرنشان كرد: عملكرد اين پاكبان اثبات كرد كه ماموران اين سازمان علاوه بر اينكه به نظافت شهر به عنوان يك وظيفه مي‌پردازند،‌ چشمان هوشياري بوده و مراقب امنيت شهروندان نيز هستند.
وي همچنين گفت: چندي پيش يكي ديگر از پاكبانان شهرداري، مبلغي وجه نقد به همراه اسنادي را در خيابان پيدا كرد كه با تحويل اين اسناد و پول به سازمان زمينه رساندن اين امانت به صاحبش را فراهم كرد.

اميني تصريح كرد: سازمان بازيافت و شهرداري شيراز هميشه از اين افراد به ‌خاطر اعمال نيك و پاكشان قدرداني كرده و خواهد كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید