خرید شال پيروزي كره جنوبي در گام اول

تيم فوتبال نوجوانان كره جنوبي در اولين مسابقه خود، كار را با پيروزي آغاز كرد.

به گزارش فارس، در ادامه مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا در تاشكند و در گروه B ابتدا كره جنوبي موفق شد پنج بر يك هند را شكست دهد. سپس تيموره موفق شد دو بر يك اندونزي را مغلوب كند.

ديروز در همين راستا در گروه A ايران نيز دو بر صفر بحرين را شكست داد و ازبكستان هفت بر صفر سنگاپور را با شكست روبرو كرد.

امروز در ادامه اين رقابت ها در گروه C چين و تركمنستان و عربستان و استرليا به مصاف هم مي روند.

در گروه D ژاپن به ديدار مالزي خواهد رفت و يمن با امارات ديدار مي كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید