خرید شال گوساله و گوسفند جايزه‌ نفرات برتر!

بهروز مهدي نژاد، سرپهلواني كشتي سنتي لوچوي مازندران جام ذوالفقار را از آن خود كرد.

به گزارش ايسنا، دراين مسابقات كه در سالن سيد رسول حسيني شهرستان ساري برگزار شد درمرحله نيمه نهايي و در وزن 50 تا 60 كيلوگرم جابر فكوري از جويبار ، سيد مظاهر ابوطالبي را شكست داد و ولي ا… بهروز سراجي مقابل جابر محمدي از جويبار مغلوب شد.

در فينال اين وزن نيز جابر فكوري از جويبار همشهري خود جابر محمدي را شكست داد و مقام اول را از آن خود كرد.

در وزن 60 تا 70 كيلوگرم نورالدين رجبي از آمل ، محمود صباغي از ساري را مغلوب كرد و هادي فرحزاد از بهنمير مقابل احد گرجي از نور مغلوب شد.

در فينال اين وزن نيز نورالدين رجبي از آمل احد گرجي از نور را مغلوب كرد و قهرمان شد.

در وزن 70 تا 80 كيلوگرم بهروز فلاح از ساري موسي حسين زاده از جويبار را مغلوب كرد و حسين شريفي از جويبار مقابل عليرضا اميني از آمل به برتري دست يافت.

در مسابقه فينال نيز حسين شريفي از جويبار بهروز فلاح از ساري را مغلوب كرد.

در وزن 80 تا 90 كيلوگرم علي اصغر ابراهيمي از ساري آرش اسديان از نور را برد و علي كريمي از بابل مقابل همشهري خود ابراهيم اوصيا شكست خورد.

در فينال اين وزن نيز ابراهيم اوصيا از بابل علي اصغر ابراهيمي از ساري را شكست داد و قهرمان شد.

در وزن 120 كيلوگرم نيزمصطفي محمودجانلو از ساري مقابل همشهري خود شاهرخ صداقتي زاده سرپهلوان دوره قبل مغلوب شد و بهروز مهدي نژاد از بهنمير روح ا… حق شناس از آمل را مغلوب كرد.

در مسابقه فينال نيز بهروز مهدي نژاد از بهنميرعلي رغم حرف و حديث هاي فراوان در بحث داوري قاطعانه شاهرخ صداقتي زاده از ساري را مغلوب و سرپهلواني كشتي سنتي لوچوي مازندران را از آن خود كرد.

به نفرات برتر هر وزن بجز مدال و حكم قهرماني يك راس گوسفند و به سرپهلوان اين دوره از مسابقات نيز بجز مدال و حكم قهرماني يك غلاف شمشير طرح ذوالفقار و يك راس گوساله اهدا شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید