خرید شال اخذ خسارت دربي از پرسپوليس

مديرعامل شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور در واکنش به شکسته شدن صندلي هاي ورزشگاه آزادي در ديدار دربي اظهار داشت: ما به اين مسائل عادت کرده ايم و شکسته شدن صندلي هاي آزادي ديگر برايمان عادي شده است!

سيد حسين هادياني در گفت و گو با برنا گفت: از ديدگاه ما هميشه از اين دسته اتفاقات رخ مي دهد. ما عادت کرده ايم که در بازيهاي بزرگ يک خسارتي را متحمل شويم و اين مسائل ديگر برايمان عادي شده و نمي خواهيم واکنشي نشان دهيم.

وي افزود: اين هزينه هايي که مي شود از بيت المال است و مناسب نيست که علاقه مندان به فوتبال انرژي و هيجان خود را روي صندلي هاي تخليه کنند تا ورزشگاهي که متعلق به خودشان است اين چنين آسيب ببيند.

هادياني خاطر نشان کرد: در جريان ميزان خسارت وارده به ورزشگاه آزادي نيستم اما قطعاً هزينه خسارات وارده از تيم ميزبان گرفته مي شود.

مديرعامل شرکت توسعه در خصوص شماره گذاري صندلي هاي ورزشگاه آزادي تصريح کرد: خودمان اين پيشنهاد را به سازمان ليگ داده ايم که بليت فروشي بازيها را به شرکت توسعه بدهند و ما هم در قبال آن اقدام به فروش اينترنتي بليت ها و شماره گذاري صندلي هاي ورزشگاه کنيم که تا به امروز مورد موافقت قرار نگرفته است. البته سازمان تربيت بدني موافق پيشنهاد ماست و اميدواريم اين اتفاق هرچه سريعتر رخ دهد.

لازم به ذکر است، دربي شصت و پنجم تهران به ميزباني پرسپوليس برگزار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید