خرید شال تماشاگر بازی دربي گم شد

یك نوجوان كه برای تماشای دیدار دو تیم پیروزی و استقلال به ورزشگاه آزادی رفته بود هنوز به منزلش بازنگشته است.

به گزارش شبكه خبر ، بر اساس گزارش والدین نوجوان نامبرده ، این هوادار تیم پیروزی در شرایطی منزل را به قصد ورزشگاه آزادی ترك كرد كه والدینش از این موضوع رضایت نداشتند و از او خواسته بودند كه از طریق تلویزیون بازی را ببیند.

این نوجوان 15 ساله به اتفاق دوستانش به ورزشگاه رفته است و تا لحظه به ثمر رسیدن گل تیم پیروزی كه در اواخر بازی صورت گرفت با آنها بوده است اما بر اساس اظهارات دوستان وی از آن لحظه به بعد دیگر امیر حسین را ندیده اند.

پیگیری های خانواده نامبرده برای یافتن وی هنوز نتیجه ای نداشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید