خرید شال توليد 300 هزار تن هندوانه آبي در سبزوار

معاون سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي و مدير جهاد كشاورزي سبزوار از برداشت 300 هزار تن هندوانه خوراكي آبي در از كشتزارهاي شهرستان خبر داد.

محمدحسين آبادي در گفتگو با فارس گفت: 6 هزار و 200 هكتار از اراضي آبي شهرستان با ميانگين عملكرد 50 تن در هكتار در هكتار، بالغ بر 300 هزار تن هندوانه خوراكي برداشت شده‌ است.
وي تصريح كرد: اين شهرستان رتبه نخست توليد هندوانه خوراكي را در استان به خود اختصاص داده است.
وي از مهم‌ترين ارقام هندوانه خوراكي، به رقم آرژانتيني و چارلستون‌گري اشاره داشت و افزود: اين شهرستان داراي 800 هكتار هندوانه آجيلي آبي است كه با ميانگين عملكرد 450 كيلوگرم تخم هندوانه در هكتار و يك هزار و 500 هكتار هندوانه آجيلي ديم با ميانگين عملكرد 150 كيلوگرم تخم هندوانه در هكتار در مجموع 585 تن توليد تخم هندوانه داشته‌ است.
وي همچنين از برداشت فلفل سبز از سطح 750 هكتار از زمين‌هاي زيرپوشش اين محصول در بخش داورزن سبزوار خبر داد.
آبادي خاطرنشان كرد: با ميانگين عملكرد 20 هزار كيلوگرم در هكتار پيش‌بيني مي‌شود بالغ بر 14 هزار و 500 تن فلفل سبز برداشت شود.
وي گفت: فلفل در شش چين برداشت مي‌شود كه چين اول از اواسط خرداد شروع و آخرين چين در صورت تأخير در بروز سرما تا آذرماه ادامه دارد.

مدير جهاد كشاورزي سبزوار، ضريب تبديل فلفل سبز به فلفل قرمز خشك‌شده را حدود يك پنجم اعلام كرد و افزود: كمتر از 10 درصد توليد اين محصول به‌صورت تازه خوري مصرف مي‌شود و بقيه با ميانگين عملكرد 3 هزار و 600 كيلوگرم در هكتار تبديل به فلفل قرمز خشك مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید