خرید شال سفرهیئت بلندپایه مجلس فرانسه به ایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر یک هیئت پارلمانی رده بالا از کشور فرانسه به ایران خبر داد.

علاءالدین بروجردی که با خبرنگار پارلمانی مهر، گفتگو می کرد با تاکید بر اینکه با پایان ماه مبارک رمضان مجلس شورای اسلامی دوره جدیدی از تحرک پارلمانی را آغاز می کند اظهار داشت: در اواخر هفته جاری یک هیئت بلندپایه پارلمانی فرانسه متشکل ازدو نایب رئیس کمیسیون و یکی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه که قبلا وزیرامورخارجه این کشور بوده است برای اولین بار بعد از مدت زمانی که روابط ایران با فرانسه راکد بود، به ایران سفر خواهند کرد.

نماینده مردم بروجرد تاکید کرد روز دوشنبه نیز المشهدانی رئیس مجلس عراق به تهران سفر خواهد کرد و علاوه بر این ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان که هم اکنون رئیس یکی از کمیسیونهای مجلس این کشور است، قرار است اواخر هفته جاری برای بررسی روابط دوجانبه بین مجالس ایران و افغانستان به ایران سفر کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید