خرید شال شكستي بزرگتر از المپيك

رئيس سه دوره فدراسيون گفت: عدم علاقه نشان دادن جوانان براي روي آوردن به كشتي، شكستي بس بزرگتر از المپيك است.
سيدمحمد خادم در گفت و گو با فارس‌، اظهار داشت: شكست در اين المپيك را مي توان با زحمت و برنامه ريزي در المپيك هاي بعدي جبران كرد؛ اما نمي توان به همين سادگي و مدتي اندك، بي ميلي جوانان نسبت به كشتي را از بين برد. كسب عناوين جهاني و المپيك است كه باعث مي شود نوجوانان و جوانان، اين رشته را براي فعاليت انتخاب كنند. به همين دليل بايد به زودي براي برطرف كردن اين جو، تصميمي انديشيد.
وي تاكيد كرد: نبايد بيش از اين تعلل كرد. با كار آرام و آهسته به جايي نمي‌رسيم و فرصت هاي آينده را نيز از دست مي دهيم چون فوتبال رقيب شماره يك كشتي در داخل ايران است. اگر نسبت به اين مسئله بي توجه باشيم، كشتي تا مدت ها، سال هاي افت و ركود خود را سپري خواهد كرد.
رياست سه دوره فدراسيون خاطر نشان ساخت: بعد از المپيك، همه كارشناسان و اهالي كشتي نظرات خود را اعلام كرده اند. فدراسيون موافق و مخالف زيادي داشته كه به جرات مي توان تعداد موافقان را بسيار اندك دانست. وقتي چنين شكستي حاصل مي شود، كاملا طبيعي است كه صداي اعتراضات بيشتر از قبل شود.
سيدمحمد خادم افزود: من هم به عنوان يكي از اعضاي اين خانواده بزرگ، معتقدم كشتي با همه رشته ها تفاوت دارد. چندين قهرمان المپيك داريم و در همه المپيك ها، مدال ها از آن كشتي گيران شده است.
 
به همين دليل، نياز است براي چنين رشته اي،‌ مديري از بين متخصصان و بزرگان آن انتخاب كرد. كشتي افراد تحصيل كرده و قهرماني مانند برادران خادم، عليرضا دبير و عليرضا حيدري دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید