خرید شال صبا باتري جريمه نقدي شد

با توجه به راي صادره از سوي كميته انضباطي مبني بر پرداخت جريمه از سوي صبا باطري و عدم پرداخت آن، از سپرده باشگاه كسر مي‌شود.

به گزارش فارس، به دليل اعتراض اسماعيل اردلان مبني بر دريافت وجه، باشگاه صبا باطري از پرداخت مبلغ 40 ميليون ريالي خودداري كرده و با وجود راي كميته انضباطي به پرداخت آن اقدام نكرده است.

به دليل تخلف مسئولان، از سپرده اين باشگاه مبلغ كسر خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید