خرید شال عزيز محمدي گفته‌هاي صفايي را رد كرد

عضو هيئت رئيسه فدراسيون گفت: درخواست هاي كنفدراسيون فوتبال آسيا را آنجام داده و 336امتياز كسب كرده ايم.

عزيز محمدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس اظهار داشت: ضمن احترام به نظرات آقاي صفايي فراهاني، در نشست آخري كه با مسئولان كنفدراسيون داشتيم، از ما خواسته شد براي كسب چهار سهميه در ليگ قهرمانان، اساسنامه 18 باشگاه تكميل و قرارداد حق پخش امضا شود.

رئيس سازمان ليگ با اشاره به سخنان صفايي فراهاني، عنوان كرد: براي ايشان احترام خاصي قائل هستم زيرا نماينده كميته اجرايي كنفدراسيون هستند؛ اما نمي‌دانم چگونه صحبت از 260 امتياز شده است. مسئولان AFC به ما 336 امتياز داده اند كه اين امتياز مشروط به تكميل اساسنامه هاي باشگاه ها و امضاي قرارداد حق پخش بود كه مورد اول انجام شده و دومي نيز به زودي امضا مي‌شود.

وي در خصوص آخرين مهلت براي تهيه سهميه هاي كشورها گفت: 5‌ آذر تعداد سهميه ‌ها در ليگ قهرمانان تكميل خواهد شد.

صفايي فراهاني امروز اعلام كرده كه فدراسيون ايران فقط 260 امتياز كسب كرده است.
در صورت صحت ادعاي صفايي فراهاني، ايران نمي تواند 4 سهميه در ليگ قهرمانان آسيا داشته باشد و تعداد سهميه هايش كم خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید