خرید شال موج بحران پولی آمریکا به دبی رسید

موج بحران پولی و بانکی آمریکا به امیرنشین دبی در امارات متحده عربی هم سرایت کرد.

به گزارش شبکه خبر و به نوشته سایت اینترنشنال هرالد تریبیون ، در شرایطی که کشورهای اروپایی اولین جبهه ای بودند که از ترکش های شدید بحران اقتصادی آمریکا ضربات سهمگینی را متحمل شدند ولی آن گونه که پیش بینی می شد این موج بازارهای اقتصادی – مالی دبی در کشور امارات متحده عربی را تحت تاثیر قرارداده است.

به نوشته این سایت ، در دبی هم اکنون صنایع ساختمان سازی و گمرکات بیشترین ضربه را از بحران اقتصادی در آمریکا متحمل شده اند و وام هایی که قبلا قرار بود بانک های آمریکایی در اختیار شعبات خود در دبی بگذارند متوقف شده و کل مراحل دادو ستد در بورس های ابوظبی ، دبی و عجمان هم رکود بی سابقه ای را از دو هفته قبل تا کنون تجربه می کند.

اینترنشنال هرالد تریبیون افزود، کارشناسان اقتصادی در خاورمیانه معتقدند که 25 درصد سرمایه جهان در امارات متحده عربی متمرکز شده است و بدون شک بحران اقتصادی در امیرنشین دبی می تواند به خودی خود خالق یک موج دوم اقتصادی باشد که بیش از پیش تبعات وحشتناکی برای اقتصاد ایالات متحده داشته باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید