خرید شال نامه محسن رضايي به لاريجاني

محسن رضايي خواستار تشكيل جلسه سران قوا براي بررسي تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران شد.به گزارش پايگاه اينترنتي دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي به دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، از وی خواست تا در جلسه سران قوا، موضوع تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران به ويژه از نظر تحولات احتمالي بازار نفت بررسي شود و براي تبديل تهديدهاي اين بحران به فرصت برای کشور تصميم‌گيري شود.محسن رضايي پيشنهاد كرده است، در نشست سران قوا، وزيران اقتصاد و دارايي و نفت و نيز رئيس كل بانك مركزي حضور داشته باشند تا ضمن شناسايي كامل فرصت‌ها و تهديدهاي بحران مالي پيش روي بازارهاي جهان، تصميم‌هاي اتخاذ شده در تدوين بودجه سال آينده كشور مدنظر قرار گيرد.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن تحليل بحران اقتصادي جهاني و پيامدهاي احتمالي آن روي اقتصاد ايران، راهكارهايي براي مقابله با آثار اين بحران در داخل كشور و همكاري با كشورهاي منطقه در كاهش آثار منطقه‌اي بحران ارايه كرده است.
وي در نامه خود بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و پیامدهای مالی این بحران به ویژه جذب سرمایه‌های سرگردان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید