خرید شال وزير خارجه مصر وارد بغداد شد

وزير امور خارجه و وزير انرژي مصر در سفري اعلام‌نشده امروز وارد بغداد شدند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري اصوات العراق، “احمد ابوالغيط” و “حسن يونس” در اين سفر كه اولين سفر رسمي مقامات بلندپايه مصري بعد از سقوط صدام به عراق به شمار مي‌رود، وارد بغداد شدند.

مصر بعد از سال 2003 به عنوان اولين كشور عربي سفير خود را در عراق تعيين كرد اما “ايهاب شريف” بعد از دو سال انجام وظيفه در عراق به دست سازمان تروريستي القاعده در اين كشور ترور شد.

مذاكرات دو طرف بعد از ترور شريف براي تعيين سفير جديد مصر در عراق تاكنون ادامه داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید