خرید شال پاسداشت ادبيات و لغات فارسي به سبک مجريان رسانه ملي

سال‌ها بود که مجري‌‌هاي رسانه ملي در ساختار نگارشي و گويشي خود، روش‌ و دوستور زبان ادبيات ‏فارسي را به كار مي‌‌بردند، اما مدتي است که ديگر حتي نشانه‌هاي کوچکي هم از رعايت ‏مرزهاي حفظ زبان پارسي ديده نمي‌شود.‏
به گزارش خبرنگار «»، در حالي که بيشتر گويندگان خبري در صداوسيما، بيشتر به ‏دنبال اداي حروف شش نقطه (پ – چ – ژ – ش) هستند، آن قدر به اين مورد دقت مي‌‏کنند که ماهيت مبتدا و خبر جمله را به فراموشي سپرده و جمله‌اي مجهول را به جاي يک ‏خبر به خورد بيننده يا شنونده مي‌دهند.
اين موضوع به اندازه‌اي گسترش يافته که براي نمونه، بخش‌هاي خبري خاصي در راديو ‏پيام، راديو جوان و به تازگي 20:30 چنان در بند اين مدل گويش گرفتار شده که به ‏راحتي نمي‌توان از خبرهاي اشاره شده، استفاده کرد.اما از سوي ديگر، به تازگي کلماتي مانند الباقي، الي…، في‌الحال، چنان در خبرها، تحليل‌ها و ‏گزارش‌هاي تنظيمي خودنمايي مي‌کند که ديگر زماني براي انديشيدن به ادبيات ‏فارسي و قوانين آن نمي‌‌ماند.
با توجه به اين که صداوسيما، بزرگترين رسانه فارسي زبان منطقه است، اين بي‌توجهي و ‏کم سوادي در تنظيم نوشته‌هاي خبر، تحليل و گزارش‌هاي سياسي جالب به نظر نمي‌رسد و ‏آرام آرام زمينه‌هاي ضعف و تحليل زبان و ادبيات فارسي را فراهم مي‌سازد.
 
بنا بر قوانين ادبيات فارسي، ما در ساختار جمله‌سازي، افعالي مانند «گرديد» و «نمود» نداريم، ‏اما چه بسيار زيرنويس‌هاي تجاري و اطلاع‌رساني در رسانه ملي كه بدون توجه به اين ‏ساختار، براي مردم به نمايش درمي‌آيد.اين موضوع همچنين در گزارش‌هاي ترافيکي از سطح شهر تهران و جاده‌هاي کشور به اندازه‌اي ‏دردناک است كه گويي، شما به بخش خبر عربي راديو بين‌الملل صداوسيما گوش مي‌کنيد.
استفاده از کلمات سخت و درشت معبر، مواصلاتي، تردد، ازدحام و… به اندازه‌اي زياد ‏است که بي‌شک، شنونده بايد لحظات بسياري را براي صرف و نحو افعال عربي بيان ‏شده بگذراند تا به متن خبر پي ببرد.
از سوي ديگر، در حالي که در سال‌‏هاي اخير، معادل بسياري براي کلمات خارجي و عربي ساخته شده، هنوز به راحتي به جاي بيان «تا» از «الي» استفاده مي‌شود ‏و گاه مي‌بينيم هنوز در شبکه خبر سيما براي شادباش عيدها ‏يا تسليت‌هاي مذهبي، از کلمه «باد» استفاده مي‌شود!
بنابراين، بجاست متوليان بخش‌هاي نظارتي و آموزشي رسانه ملي، دقت بيشتري بر خروجي‌‏هاي تصويري و متني اين مجموعه بزرگ داشته باشند تا بيش از اين، بيننده غربت و موج ‏سواري کم‌سوادي به ادبيات غني پارسي نباشيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید