خرید شال گشایش دهمین نمایشگاه هفته نیروی انتظامی

دهمین نمایشگاه هفته نیروی انتظامی امروز در سراسر كشور گشایش می یابد.

به گزارش شبکه خبر، دبیر ستاد برگزاری هفته نیروی انتظامی گفت: محتوی و نحوه اجرای نمایشگاه دهم با نمایشگاه های گذشته بسیار متفاوت است.

وی افزود: محتوای برنامه های دهمین نمایشگاه پلیس متوجه جامعه است و سه مولفه اصلی در سرمایه های اجتماعی یعنی افزایش آگاهی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و افزایش مشاركت همگانی را مد نظر دارد.

سردار سیدحسن بتولی، تمركز بر خانواده را به عنوان مهمترین نهاد در حفظ و انتقال ارزش ها و هنجارها، یكی ازاولویت های نمایشگاه دانست و گفت: در این هفته، پلیس با ارایه عملكرد یك سال گذشته خود آسیب های موجود در جامعه و راه های شناسایی، پیشگیری، كنترل و مقابله با این معضلات و آسیبها را به افكار عمومی منتقل می كند.

هفته ناجا امروز (15 مهر) در سراسر كشور آغاز و تا 21 مهر نیز ادامه خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید