خرید شال ابوترابي‌فرد: مجلس منتظر طرح تحول اقتصادي کارشناسي

رئيس شوراي اجرايي مجمع مجالس آسيايي گفت: نشست دوم بازار يکپارچه انرژي، مبارزه با فساد،‌‏ بررسي چالش‌‏هاي فرصت جهاني شدن و کميته فرعي ارايه نقشه راه براي تحکيم ارتباط دولت‌‏ها و پارلمان‌‏هاي آسيايي عضو APA امروز و فردا در تهران برگزار مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار “ايلنا” محمد حسن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در آستانه برگزاري شوراي اجرايي مجمع مجالس آسيايي در تهران در يک نشست خبري اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجمع عمومي ده کميته فرعي در دبيرخانه مجمع مجالس آسيايي( APA ) در حوزه‌‏هاي اقتصادي ،سياسي و فرهنگي تشکيل شده و فعاليت خود را آغاز کرده است.

وي افزود: با ابتکار مجلس شوراي اسلامي و با حضور40 پارلمان از کشورهاي مختلف وموثر آسيا، مجمع مجالس آسيايي به عنوان مهمترين و فراگيرترين نهاد آسيايي در تهران متولد شد و با تصويب مجمع عمومي مجالس آسيايي تصميم گرفته شد دبيرخانه ثابت اين نهاد در تهران مستقر شوند.
ابوترابي فرد با بيان اينکه در دوران مجلس هفتم دو مجمع عمومي در تهران تشکيل شده و با تصويب اساسنامه مجمع و انتخاب دبير کل، گروه‌‏هاي کاري فعاليت خودرا آغاز کردند، اضافه کرد: کميته‌‏هاي فرعي براي تدوين راهکار حرکت آينده مجمع مجالس آسيايي و نقشه راه مجالس آسيا براي رسيدن به جايگاهي که زيبنده آنها در هزاره سوم است شروع به فعاليت کردند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: پيش بيني مي‌‏کنيم ايران بتواند در جهت منافع کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده انرژي نقش مهمي در کميته فرعي بازار يکپارچه انرژي که ميزبان اوليه آن روسيه بود و دومين نشست آن فردا در تهران برگزار مي‌‏شود، ايفا نمايد.

رئيس شوراي اجرايي مجمع مجالس آسيايي گفت: مصوبه کميته‌‏هاي فرعي در شوراي اجرايي روزهاي 17 و 18 ماه جاري مورد بحث قرار مي‌‏گيرد و با توجه به اينکه مجمع عمومي APA در آبان سال جاري در جاکارتا در پايتخت اندونزي برگزار مي‌‏شود براي تصويب نهايي به مجمع عمومي APA در جاکارتا ارسال مي‌‏شود و پيش بيني مي‌‏کنيم که اين مصوبات در نشست مجمع عمومي APA به تصويب برسد.

ابوترابي فرد افزود: اميدواريم با مديريت ايران و استقبال کشورهاي عضو اين نهاد موثر بتواند در تحکيم همگرايي و فراهم آوردن زمينه رشد توسعه فرهنگي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي آسيا نقش مهمي را ايفا کند و زمينه ارتباط نزديک پارلمان آسيا را تدوين و قوانين موثر براي گره‌‏گشايي از اقدامات اقتصادي، سياسي و فرهنگي را فراهم کند.

وي افزود: نگاه ما به سمت پارلمان آسياست که قطعا از معبر اين مجمع عبور مي‌‏کند و با توجه به جايگاه آسيا و نقش محوري اين قاره در هزاره سوم برعهده دارد، پيش بيني مي‌‏کنيم با همگرايي پارلمان‌‏ها و دولت‌‏هاي آسيايي بتوانيم در معادلات بين‌‏المللي و منطقه‌‏اي نقشي تاثير گذار داشته باشيم.

رئيس شوراي اجرايي مجمع مجالس آسيايي محورهاي نشست جاکارتا را تشريح کرد و افزود: ممکن است با بحث و بررسي پيرامون مباحثي در حوزه‌‏هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در کميته‌‏هاي فرعي که مورد بحث قرار گرفته دو پيشنهاد جديد در اجلاس جاکارتا مطرح شود.
ابوترابي فرد افزود: در آن نشست پيشنهاد کميته فرعي سلامت با نگاه جامع به سلامت جسم و روان و رفاه اجتماعي در دستور کار قرار دارد و از سوي ديگر کميته فرعي براي پارلمان مجازي پيشنهاد ديگري است که جهت نزديک شدن پارلمان‌‏هاي آسيا مد نظر قرار دارد تا ارتباط پارلمان‌‏ها بيش از پيش گسترش يابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید