خرید شال اشتباه داوري جزئي از فوتبال نيست

سرمربي تيم پيام که تيمش اين هفته بايد به مصاف تيم ملوان بندرانزلي در رشت برود، بازهم نسبت به داوري هاي ليگ برتر معترض است و بيشتر از مسائل فني نگران اشتباهات داوري است.

خداداد عزيزي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه در فوتبال ما راهکاري براي حل مشکل اشتباهات داوري وجود ندارد، افزود: علت بروز بسيار زياد اشتباهات داوري در فوتبال ما اين است که دائماً در تلويزيون و ساير رسانه‌ها مي گوييم اشتباهات داوري جزئي از فوتبال است اما با اين کار در حقيقت اين اشتباهات را توجيح مي کنيم.

وي ادامه داد: در هيچ جاي دنيا چنين حرفي زده نمي شود و هيچ کس نمي گويد اشتباه داوري جزئي از فوتبال است بلکه در فوتبال کشورهاي پيشرفته با داوران پر اشتباه برخورد کرده و آنها را محروم و جريمه مي کنند و حتي گاهاً بعضي داوران را مادام العمر محروم از داوري مي کنند اما، در کشور ما هيچ کدام از اين اتفاقات نمي‌افتد.

وي تصريح کرد: عنايت رييس کميته داوران که دائماً در سفر است و بايد با او از آن‌طرف دنيا صحبت کرد. ياد گرفته است که بگويد مربي چون تيمش باخته است اعتراض مي کند اما در بازي پيام مقابل پيکان نتيجه بازي مساوي بود.

وي افزود: زماني که داور به ضرر يک تيم داوري مي کند چرا نبايد مربي اعتراض کند؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید