خرید شال افزايش شايعه تقديم استعفاي کردان به هاشمي ثمره

در حالي كه برخي از افزايش تعداد نمايندگان منتقد به علي كردان در مجلس خبر مي‌دهند، خبرهايي نيز از پافشاري و حمايت رئيس‌جمهور از وزير كشور به گوش مي‌رسد. اين در حالي است كه شايعات منتشره درباره سرنوشت دومين وزير كشور دولت نهم، به شدت محافل سياسي را به خود مشغول كرده است.به گزارش خبرنگار «»، هرچند آخرين خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير، آمادگي خود را براي كشاندن وزير كشور به مجلس اعلام كرده‌اند و مهلت يك هفته‌اي نمايندگان به رئيس‌جمهور نيز چاره‌ساز نشده و در همين‌باره به نظر مي‌رسد كه رخدادهاي غيرمنتظره‌اي در شرف وقوع است.بنا بر اين گزارش، در ساعات گذشته شايعاتي از تقديم استعفاي علي كردان به مجتبي هاشمي ثمره، مشاور عالي رئيس‌جمهور، پخش شده است در حالي كه هنوز خبري از تأييد يا حتي ارايه آن منتشر نشده است. اين در حالي است كه به باور تحليلگران، پيش از ‌استعفاي تأييدنشده كردان برخي حاميان وزير كشور تلاش در به ميان آوردن نظرات و تأييدات مقامات عالي‌رتبه نظام داشته‌اند كه مقامات آگاه خبرهاي مربوط به تأييد و پادرمياني مقامات درباره وضعيت وزير كشور را تكذيب و رد كرده‌اند.گفتني است، در صورت صحت اين خبر و تقديم استعفا به مشاور رئيس‌جمهور اين اقدام مي‌تواند با توجه به موارد مشابه گذشته معناي خاصي را مبني بر رضايت عملي رئيس‌جمهور از اين كناره‌گيري به همراه داشته باشد.هنوز از تقديم اين استعفاي احتمالي به رئيس‌جمهور و يا نظر وي در اين باره خبري منتشر نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید