خرید شال جمهوری: تلاش براي تاسيس لانه جاسوسي جديد

روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

با گذشت چهار روز از انتشار خبر صدور مجوز تاسيس « دفتر شوراي آمريكائيان و ايرانيان » در تهران توسط دولت آمريكا هنوز هيچ عكس العملي از ناحيه مسئولان ذيربط كشورمان مشاهده نشده است . اين سكوت سنگين كه علاوه بر دولتمردان شامل اصولگرايان و حاميان رسانه اي دولت نيز مي شود بسيار سئوال برانگيز است .
براي روشن شدن اهميت موضوع بهتر است ابتدا خلاصه اي از خبر را مرور نمائيم و سپس نكات محوري آن را مورد دقت قرار دهيم . خلاصه خبر اينست :
« هوشنگ امير احمدي كه به « دلال سياسي آمريكا » معروف است فعاليت خود را در تهران شروع مي كند. « دولت آمريكا به انجمن غيردولتي « شوراي آمريكائيان و ايرانيان » اجازه داد كه دفتري در ايران تاسيس كند. اين مجوز را « دفتر كنترل دارايي هاي خارجي » دولت آمريكا پس از هماهنگي با وزارت خارجه و وزارت خزانه داري اين كشور صادر كرده است .
هوشنگ اميراحمدي رياست اين شورا را برعهده دارد كه تاكنون چندين نوبت به ايران سفر كرده است . اين شورا طي بيانيه اي كه در همين رابطه در وب سايتش منتشر شده مي آورد : « حضور اين سازمان غيردولتي در ايران به برنامه هاي آموزشي و مبادله دانشجويان كمك خواهد كرد. فعاليت اين شورا در تهران مي تواند به درك مشترك ايران و آمريكا از يكديگر و زمينه سازي براي عادي شدن روابط دو كشور كمك كند. » اين شورا مي گويد با برگزاري ميزگردها كنفرانس ها و انتشار تحليلي و آموزشي به ارتقاي گفت وگوي ايران و آمريكا كمك خواهد كرد. »
نكات محوري اين خبر اينها هستند :
1 ـ هوشنگ امير احمدي همانطور كه به درستي معروف است « دلال سياسي آمريكا » ست لكن از نوع درجه چندم . اينكه مدتي است چنين شخصي با سوابق ارتباط با سيا و موساد و به تعبير بعضي رسانه هاي حامي دولت ـ كه البته تا چند ماه قبل مي نوشتند ـ « عامل سيا و موساد » بدون مشكل به ايران رفت و آمد مي كند و مدعي حمايت و مساعدت از ناحيه بالاترين مقامات اجرائي كشور مي شود و آنها نيز اين ادعا را تكذيب نمي كنند اذهان عموم مردم با دريافت چنين خبري چه برداشتي مي توانند داشته باشند
2 ـ خبرهائي نيز همزمان با انتشار خبر صدور مجوز « دفتر شوراي ايرانيان و آمريكائيان » در تهران مبني بر مشخص شدن مكاني در يكي از خيابان هاي تهران براي شروع فعاليت اين دفتر منتشر شده كه اگر درست باشد با توجه به سكوت مسئولان ذيربط دولتي معناي خاصي خواهد داشت .
3 ـ اگر براساس اين ضرب المثل معروف قضاوت شود كه « سكوت علامت رضاست » نتيجه اين مي شود كه مسئولان اجرائي كشورمان با تاسيس دفتر مورد نظر آمريكا در تهران موافقند. در اينصورت معناي اين موافقت اينست كه دست دلالان آمريكا و ماموران سازمان هاي جاسوسي « سيا » و « موساد » براي اين كارها در ايران باز خواهد بود :
آموزش جوانان ا يراني براساس برنامه هاي مورد نظر آمريكا ـ بخوانيد سازمان « سيا » .
انتخاب افراد مورد نظر براي تحصيل به عنوان دانشجو در آمريكا و تربيت آنها براساس اراده سياسي سازمان « سيا » .
كسب اطلاعات مورد نظر آمريكا به صورت رسمي و قانوني بدون برخورد با مانع .
انجام تبليغات مورد نظر آمريكا در ايران براي تحقق اهداف « سيا » و تحت عنوان تامين درك مشترك ايران و آمريكا از يكديگر.
5 ـ برگزاري كنفرانس ها ميزگردها و همايش هاي ويژه با هدف ترويج اراده مورد نظر دولتمردان آمريكائي در ايران .
6 ـ انتشار تحليل هاي مورد نظر برنامه ريزان آمريكائي در ميان اقشار مختلف مردم ايران به منظور نفوذ در افكار جامعه لكن تحت عنوان ظاهرپسند گفتگوي ايران و آمريكا.
7 ـ و در نهايت تلاش براي سربازگيري در داخل ايران براي تامين اهداف مورد نظر سازمان « سيا » و به نتيجه رساندن اهدافي كه در طول 30 سال گذشته آمريكا نتوانست از طريق زور فشار ارعاب و تهديدهاي سياسي اقتصادي و نظامي به آنها دست يابد .
اينها محورهاي مورد نظر « شوراي آمريكائيان و ايرانيان » است كه در بيانيه آن آمده و در خبري كه در آغاز اين مقاله خوانده ايد با همين عبارات و يا عباراتي كه همين مفاهيم را دربردارند آمده است .

در اين بيانيه البته به جاي سربازگيري در داخل ايران براي تامين اهداف مورد نظر سازمان « سيا » از تعبير « زمينه سازي براي عادي شدن روابط دو كشور » استفاده شده اما اهل فن به روشني ميفهمند هدف چيست .
با توجه به اين واقعيت ها اكنون وقت آنست كه مسئولان اجرائي به چند سئوال اساسي پاسخ دهند.
اول آنكه چرا هيچ عكس العملي در برابر اعلام صدور مجوز تاسيس دفتر مورد نظر آمريكا در ايران كه نوعي دخالت در امور داخلي ايران است از سوي مسئولان اجرائي كشورمان نشان داده نشده است اين اقدام آمريكا اهانت به ملت ايران و ناديده گرفتن شان اين ملت انقلابي است كه ماموران و جاسوسان آمريكائي را با قيام اسلامي خود از اين كشور اخراج كرد. بازگشت اين جاسوسان آنهم با مقدماتي كه يك دلال رسوا همچون هوشنگ امير احمدي فراهم ساخته بدترين بي حرمتي به اين ملت انقلابي است .
دوم آنكه موضعگيري هاي منفعلانه در برابر آمريكا و اعلام آمادگي كامل براي گفتگو آنگونه كه در هفته هاي اخير در چند مصاحبه مشاهده شد كوتاه آمدن در برابر ام الفساد قرن و شيطان بزرگ است و هيچ توجيه منطقي ندارد. ما نيازي به گفتگو با آمريكا نداريم و اگر دولتمردان آمريكائي اصرار نمايند ما با پيش شرط هائي كه همواره از زمان امام تاكنون اعلام شده و بعد از بررسي اقدامات آمريكا درباره عمل به اين شرط ها اين درخواست آمريكا را بررسي خواهيم كرد. موضع مقتدرانه جمهوري اسلامي ايران اينست نه توسل به سياست ملتمسانه و تدافعي .

دليل اين موضع منفعلانه چيست؟

سوم آنكه اصولا ورود به عرصه مذاكره و سخن گفتن از برقراري رابطه با آمريكا مختص رهبري است و ديگران در هرمقام و مسئوليت كه باشند حق ورود به اين عرصه را ندارند. سياست رهبر معظم انقلاب نيز در شرايط كنوني عدم مذاكره و عدم رابطه با آمريكاست و هيچ تغييري در اين سياست پديد نيامده است . ورود بعضي افراد به اين عرصه و اعلام آمادگي براي مذاكره با آمريكا و حتي اعلام اينكه درباره پيشنهاد تاسيس دفتر حفاظت منافع آمريكا در تهران بررسي خواهيم كرد كه همگي برخلاف سياست اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب است با چه مجوزي صورت ميگيرد
سكوت در برابر اعلام صدور مجوز تاسيس دفتر شوراي آمريكائيان و ايرانيان در تهران توسط آمريكا يك انحراف از سياست رسمي نظام در برابر آمريكاست . مسئولان ذيربط بايد به افكار عمومي توضيح بدهند كه در برابر تلاش آمريكا براي تاسيس لانه جاسوسي جديد در تهران چرا سكوت كرده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید