خرید شال فوتسالي‌ها در کمیته انضباطی

در دیدار فوتسال بین تیم های تام ایران خودرو و فولاد گسترکوثرتبریز تخلفاتی صورت گرفته که کمیته انضباطی فدراسیون مدیرعاملان هر دو باشگاه را احضار نمود.

به گزارش خبرنگار ورزشي ، گزارش رسیده از سوی ناظر مسابقه فوتسال در جریان دیدار دو تیم تام ایران خودرو و فولاد گسترکوثرتبریز حاکی از آن است که تخلفاتی از سوی عوامل دوتیم صورت گرفته است.

بر همین اساس جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 23/7/87 راس ساعت 16:30 درکمیته انضباطی برگزار می شود تا اعضا در خصوص تخلفات توضیحاتی را ارائه دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید