خرید شال چراغ قرمز كفاشيان به خادم

دبيركل كميته ملي المپيك گفت: انتخاب المپين براي حضور در مجمع كميته ملي المپيك قابل برگشت نيست و خادم نمي‌تواند از اين طريق در مجمع شركت كند.

علي كفاشيان در گفت‌وگو با ايسنا؛ افزود: خادم طي يك نامه به كميته ملي المپيك از ما خواست كه نام او را به عنوان يك المپين در مجمع بنويسيم اما، متاسفانه با توجه به انتخاب حسين رضازاده و هادي ساعي به عنوان دو المپين حاضر در انتخابات مجمع كميته ملي المپيك، تغيير در انتخاب المپين‌ها قابل برگشت نيست و خادم از اين طريق نمي‌تواند در مجمع شركت كند مگر اين كه او از طريق فدراسيون‌ها به مجمع بيايد.

وي درباره‌ اين كه اميررضا خادم گفته “با ساعي و رضازاده صحبت مي‌كنم تا بتوانم با آ‌نها جابجا كنم” خاطرنشان كرد: تنها اسم‌هايي كه از سوي كميته ملي المپيك انتخاب شده‌اند مي‌تواند در مجمع حاضر شوند و امكان جابجايي وجود ندارد كه ما نيز طي نامه‌اي اين مطالب را به اميررضا خادم يادآور شده‌ايم.

دبير كل كميته ملي المپيك در ادامه تاكيد كرد: بهزاد كتيرايي نيز به كميته ملي المپيك نامه نوشته اما ما به او گفته‌ايم كه بايد حضوري به كميته مراجعه كرده و فرم ثبت‌نام را دريافت و ثبت‌نام كند.

وي درباره‌ اين كه “كتيرايي” نسبت به نوشتن نامه اظهار بي‌اطلاعي كرده است، گفت:‌ نامه‌ي كتيرايي موجود است. نمي‌دانم شايد هم كسي از طرف او امضا كرده باشد!

كفاشيان تاكيد كرد: با گذشت دو روز از آغاز ثبت نام كانديدها، هنوز هيچ كسي براي هيچ سمتي ثبت‌نام نكرده است.

رييس فدراسيون فوتبال در ادامه درباره‌ي مبلغ حق پخش تلويزيوني و اينكه گفته شده مبلغ مورد نظر فقط 4 ميليارد تومان است؟ گفت: حق پخش از ابتدا چهار ميليارد تومان بود و 6 ميليارد تومان هم براي تبليغات بوده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید