خرید شال اجبار هواپيماي آمريكايي به فرود در فرودگاه ايران

جنگنده هاي تيز پرواز جمهوري اسلامي ايران با رهگيري يك فروند هواپيماي فالكون آمريكايي كه بدون اجازه وارد حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران شده بود ، اين هواپيما را مجبور به فرود در يكي از فرودگاه هاي كشورمان كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس ، يك هواپيماي فالكون آمريكايي كه به صورت غير مجاز و بدون توجه به تذكر ماموران نيروي هوايي ايران از سمت تركيه وارد حريم هوايي كشورمان شده بود در حالي كه تلاش داشت تا در سطح پايين و خارج از ديد رادار به حركت خود ادامه دهد، با هشياري و بيداري مدافعان آسمان ايران اسلامي، مورد شناسايي قرار گرفت و جنگنده هاي ايراني با رهگيري اين هواپيما ، آن را به سمت يكي از فرودگاه هاي كشور هدايت كرده و در اين فرودگاه مجبور به فرود كردند.

بنا بر اين گزارش، كادر پرواز و سرنشينان اين هواپيماي آمريكايي شامل 5 ژنرال ارشد نظامي ارتش آمريكا و 3 غيرنظامي در فرودگاه مورد بازجويي قرار گرفتند و يك روز بعد از بازجويي ، پس از آنكه مشخص شد به صورت غير عمدي وارد فضاي ايران شده و مقصد آنها افغانستان بوده است ، آزاد شده و به آنها اجازه خروج از ايران به سمت افغانستان داده شد.توضيحات مقام آگاه درباره فرود اجباري هواپيماي فالكندر پي انتشار خبر توقيف يك فروند هواپيماي فالكن، يك مقام آگاه در نيروهاي مسلح جزئياتي از اين خبر را مطرح كرد.به گزارش ، اين مقام آگاه ضمن تكذيب فرود يك فروند هواپيماي آمريكايي اظهار داشت: يك فروند هواپيماي جت فالكن با يك اسم پرواز نظامي در تاريخ 9/7/87 قصد عبور از آسمان كشور جمهوري اسلامي ايران را داشت كه به علت نظامي بودن با ورود هواپيما به حريم هوايي كشور مخالفت شد و هواپيما تغيير مسيرداد.وي در ادامه افزود: دو ساعت بعد اين هواپيما مجددابا اسم پروازي غيرنظامي درخواست عبور از مسير كشور را نمود كه با اين درخواست موافقت شد اما پس از ورود هواپيما به آسمان ايران و با احراز اين كه هواپيماي مورد اشاره، همان هواپيماي قبلي است، هواپيما به وسيله جنگده‌هاي جمهوري اسلامي ايران به زمين نشانده شد.اين مقام آگاه تاكيد كردبا وجود آن كه سرنشين‌هاي هواپيماي نظامي و متعلق به كشور ثالث (غير آمريكايي) بودند پس از آن كه عدم سوء نيت آنان به اثبات رسيد، به هواپيما اجازه برخاستن و خارج شدن از كشور داده شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید