خرید شال تصاوير: برج ميلاد، از آغاز تاکنون

 

کلنگ احداث برج ميلاد در سال 76 به زمين خورد و اکنون در آغاز نيمه دوم سال 87 در آستانه افتتاح فاز اول پروژه‌اي قرار داريم که به همت جمع زيادي از کارکنان پر تلاش اين پروژه به نمادي از توانمندي مهندسان ايراني تبديل شده است.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید