خرید شال تلفات گسترده در انفجار پاكستان

در حالي که تحقيقات پليس درباره انفجار امروز در منزل يک نماينده پارلمان پاکستان ادامه دارد، شمار تلفات اين عمليات تروريستي به هجده کشته و چهل زخمي رسيد.
به گزارش مهر به نقل از «رويترز»، اين حادثه زماني رخ داد که «رشيد اکبر نواني» در منطقه باکار در ايالت پنجاب پاکستان، در حال سخنراني در جمع هواداران خود بود.
رويترز اين نماينده پارلمان پاکستان را وابسته به گروه‌هاي مخالف دولت اين کشور اعلام نمود و پليس نيز اين انفجار را ناشي از يک بمبگذاري انتحاري اعلام کرد.
انفجار اخير در هتل ماريوت، مهمترين هتل اسلام آباد و در قلب اين شهر، شکننده بودن فضاي سياسي پاکستان را در مقابله با تروريسم و طالبان نشان داده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید