خرید شال خادم با علي‌آبادي ديدار كرد

اميررضا خادم صبح روز سه‌شنبه (امروز) براي حل مشكلات حضورش در مجمع انتخابات كميته ملي المپيك و حضور به عنوان كانديداي رياست اين كميته با محمد علي‌آبادي ديدار كرد.

به گزارش ايسنا، در حالي كه روز گذشته علي كفاشيان دبيركل كميته‌ي ملي المپيك اعلام كرده بود به دليل قطعي شدن حضور ساعي و حسين رضازاده امكان حضور اميررضا خادم به عنوان المپين در مجمع انتخابات كميته‌ي ملي المپيك وجود ندارد، صبح امروز خادم با حضور در دفتر رييس سازمان تربيت بدني با محمد علي‌آبادي ديدار كرد.

يكي از بحث‌هاي اين جلسه حل مشكل “خادم” براي حضور در مجمع كميته‌ي ملي المپيك بوده است.

هم‌چنين يكي ديگر از موارد مورد بحث در جلسه، بررسي حضور هر دو نفر (علي‌آبادي و خادم ) در انتخابات رياست كميته‌ي ملي المپيك بوده است كه ظاهرا هر دو طرف بر حضوردر انتخابات رياست كميته ملي المپيك ابراز تمايل داشته وضعيت‌شان را براي حضور در اين انتخابات مورد بررسي قرار داده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید