خرید شال سلطانيه: به کشورهاي اروپايي اعتماد نداريم

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: بر پايه تجربه گذشته به تعهدات كشورهاي اروپايي اعتماد نداريم.
به گزارش شبكه خبر به نقل از «العالم»، علي اصغر سلطانيه بر حق كشور ما بر ادامه برنامه غني‌سازي اورانيوم تأكيد كرد و گفت: به علت نبود تضمين‌هاي بين‌المللي الزامي براي تأمين سوخت هسته اي مورد نياز ايران، اين كشور به غني‌سازي اورانيوم ادامه خواهد داد.
وي امكان صدور قطعنامه‌اي ديگر در شوراي امنيت عليه ايران را رد كرد و افزود: كشورهاي غربي به اين باور رسيده‌اند كه قطعنامه‌هاي گذشته هم نتيجه‌اي نداشته و به منافع اين كشورها ضربه زده است.
سلطانيه همچنين بر ادامه همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأكيد كرد و گفت: ايران براي نشان دادن شفافيت برنامه هسته‌اي خود، همكاري‌هايي فراتر از قوانين بين‌المللي با آژانس داشته است.
وي افزود: «‌هانس بليكس»، مدير كل سابق آژانس در نشست بروكسل از موضع ايران در ادامه غني‌سازي اورانيوم بر پايه قوانين بين‌المللي حمايت كرد.
وي ادامه داد: كشورهاي غربي براي تضمين تأمين سوخت هسته‌اي مورد نياز ايران مانع‌تراشي مي‌كنند، در گفت‌وگوهاي سال 1987 اميدواري كشورهاي در حال توسعه براي تصويب سند بين‌المللي درباره تضمين تأمين سوخت هسته‌اي مورد نياز كشورها به علت مانع‌تراشي كشورهاي غربي از بين رفت.
سلطانيه افزود: آلماني‌ها در گذشته با وجود دريافت ميليون‌ها فرانك نيروگاه هسته‌اي بوشهر ايران را تكميل نكردند؛ اين كشورها به تعهدات خود در برابر ايران عمل نكردند و به علت عملي نشدن تضمين بين‌المللي براي تأمين سوخت هسته‌اي ايران و ديگر كشورها، چاره‌اي جز توليد سوخت هسته اي مورد نياز خود ندارند.
وي گفت: ايران به علت تجربه‌هاي گذشته به كشورهاي اروپايي در اين مورد اعتماد ندارد و درخواست تعليق غني‌سازي اورانيوم در ايران هيچ اساس قانوني ندارد و تهران چاره‌اي جز تكيه به فناوري داخلي ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید