خرید شال صفايي فراهاني: من غيب گو نيستم!

نماينده كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: هر شخصي از قول من تعداد سهميه هاي كسب شده را اعلام كرده يا سوادش كم بوده يا مغرض بوده چرا كه من در اين خصوص نه حرفي زدم و نه حرفي مي زنم!

محسن صفايي فراهاني در گفت و گو با ايپنا، پيرامون اظهارات برخي افراد در خصوص امتياز كسب شده ايران عنوان كرد: مطلبي كه درباره اين موضوع به صراحت بيان كردم اينكه ايران تا قبل از بررسي ها كشورمان 260 امتياز داشته يعني يك سهميه آن قطعي شده است و اگر بتوانيم امتياز خود را به بالاي 300 امتياز برسانيم 4 سهميه كسب خواهيم كرد. در حال حاضر تا به مالزي نروم و جدول امتيازهاي جديد در جلسه AFC تشكيل نشود نمي توانم مطلبي در اين خصوص بيان كنم.

وي افزود: نه غيب گو هستم نه مطلبي درباره سهميه هاي ايران گفتم و هر شخصي از قول من چنين مطالبي را منتشر كرده مغرض بوده است من هم اكنون نمي دانم امتياز جديد ايران چقدر است ضمن اينكه هيچ شخص ديگري در ايران تا گزارش ها كامل نشود نمي تواند درباره امتياز قطعي ايران اظهارنظري بكند!

صفايي فراهاني ادامه داد: صحبت هاي عزيزمحمدي درباره كسب 336 امتياز و چهار سهميه ايران برداشت شخصي وي بوده چرا كه تا پيش از 10 آبان ماه امتياز هيچ كشوري مشخص نيست. در جلسه 10 آبان كشورهاي كره، ‌ايران،‌ عربستان و امارات مورد بررسي قرار مي گيرند يا مشخص شود كه آيا مي توانند امتياز بالاي 300 را كسب كند يا خير؟! اين موضوع درست مثل ورقه امتحان است كه پس از امتحان فكر مي كنيد نمره تان 18 مي شود اما زماني كه نتايج مي آيد شما مي بينند نمره 14 كسب كرده ايد.

رئيس سابق فدراسيون فوتبال گفت : روند كار AFC مقايسه اي است. مسوولان AFC شرايط كشورها را با هم مقايسه مي كنند وبراساس آنچه كه خودشان برداشت كرده اند به كشورها نمره مي دهند اين نمره ممكن است خيلي پيشتر از نمره اي باشد كه مسوولان آن كشور پيش بيني مي كردند يا حتي ممكن است كمتر از تصور آن ها باشد در هر حال الان نمي شود گفت كه امتياز و سهميه قطعي را اعلام كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید