خرید شال طلایی‏نیک:دوري ازتقواي سياسي،سبب بازي‌هاي غيراخلاقي

دبير كل حزب توسعه‌ و عدالت ايران اسلامي تاكيد كرد: اتكا به توانمندي‌ نخبگان سياسي- البته به شرط حفظ پيوستگي با جامعه و مردم- در شاخص‌هاي رشد و توسعه، تعالي ايجاد خواهد كرد.

رضا طلايي نيك در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه هنوز جايگاه اجتماعي و تعامل نظام‌مند با نخبگان در كشور نهادينه نشده است، خاطرنشان كرد : نخبگان سياسي بايد در نظام تعاملي با تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان امور جامعه و كشور قرار بگيرند و كم‌توجهي به نخبگان را مي‌توان از چالش‌هاي واقعي در كشور و جامعه قلمداد كرد.

دبير كل حزب توسعه‌ و عدالت ايران اسلامي با بيان اين كه با اتكا به توانمندي‌ نخبگان سياسي البته به شرط حفظ پيوستگي با جامعه و مردم در شاخص‌هاي رشد و توسعه تعالي ايجاد خواهند شد، تصريح كرد: از الزامات توسعه و پيشرفت و نهادينه شدن ارزش‌هايي مانند عدالت و فرهنگ اخلاقي، تعامل منظم و اثربخش بين نخبگان و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور است.

طلايي نيك افزود: با توجه به اين كه از تاكيدات جدي و مكرر رهبر انقلاب در سال‌هاي اخير، تعامل با نخبگان به ويژه در بين مسوولان و نهادهاي كشور بوده است و از آن جا كه بخش قابل توجهي از نخبگان در شبكه‌ي ارتباطي مسوولان اجرايي و سياسي قرار ندارند، بايد گفت كه گسست ارتباطي بين نخبگان و مسوولان يا بين نخبگان و مردم موجب اتلاف فرصت‌هاي توسعه و تحميل هزينه‌هاي غيرمنطقي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بر كشور خواهد شد.

وي با تاكيد بر اين كه با تخصصي‌تر شدن امور جامعه و ابعاد توسعه بايد نقش و جايگاه نخبگان از يك سو و تعامل بين مردم و نخبگان از سوي ديگر جدي گرفته شود، نخبگان را از سرمايه‌هاي معنوي و اجتماعي و از نيروهاي اصلي پيشرفت دانست و افزود: ميزان اتكا به افكار و ايده‌هاي نخبگان از شاخص‌هاي مهم در كارآمدي مديريت و توسعه ملي است، با اين حال بخش قابل توجهي از نخبگان به علت افراط و تفريط‌هاي سياسي و نگرش‌هاي تنگ‌نظرانه در داخل و القاي بدبيني‌ها از خارج كشور مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته‌اند.

طلايي نيك تقابل بين نخبگان و مسوولان، هم‌چنين مردم و نخبگان را از راهبردهاي دشمنان كشور با هدف بازدارندگي سرعت توسعه صيانت از سرمايه‌هاي ملي دانست و گفت: براي فائق آمدن بر گسست بين نخبگان و نهادهاي اجرايي تصميم‌گيري، هم‌چنين مقابله با راهبرد دشمنان در اين راستا بايد تعامل جدي با نخبگان در بين مسوولان و گروه‌هاي مرجع اولويت داده شود.

وي با بيان اين كه يكي از مهمترين گروه‌هاي مرجع در افكار عمومي و بين مردم در عرصه‌ي سياسي نخبگان هستند اظهار كرد: با توجه به اين كه در اكثر انتخابات‌ها از نخبگان و چهره‌ها به عنوان نمادهاي مرجع در جلب آراي مردم استفاده مي‌شود، نخبگان در ارتقاي كمي و كيفي مشاركت سياسي – اجتماعي نقش بي‌بديلي دارند .

دبير كل حزب توسعه و عدالت اسلامي پيوستگي و ارتباط نخبگان با مردم را از الزامات تاثيرگذاري و نقش‌آفريني اين قشر در جامعه و كشور دانست و گفت: ‌يكي از آسيب‌هاي جامعه نخبگان دورشدن از مردم و كم‌توجهي به واقعيت‌ها و سياست‌زدگي است. نخبگان سياسي بايد با سازمان‌يافتگي در احزاب و تشكل‌هاي كارآمد و فرايندهاي سياسي تاثيرگذاري مضاعف داشته باشند.

طلايي نيك در ادامه درباره نگاه افكار عمومي به مسوولان كشور گفت: وجود شخصيت‌هاي محبوب ، فداكار ، كارآمد و مردمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي موجب تحول مثبت در نگاه مردم به مسوولان شدند.

اين نماينده مجلس هفتم گفت: در پرتو شخصيت كاريزماتيك امام خميني (ره) و ساير شخصيت‌هاي انقلاب و نظام به ويژه در دهه اول انقلاب نگاه مثبت به مسوولان در كشور ارتقا يافته است.

دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه ضرورت صيانت از اين نگاه مثبت مردم را مورد توجه قرار داد و گفت: صيانت از نگاه مثبت مردم به مسوولان به هنجارها و عملكردهاي كارگزاران كشور و شخصيت‌هاي سياسي وابسته است و مهم‌ترين چالش در استمرار اين نگاه تقويت ارزش‌هاي اخلاقي ، مديريتي و كارآمدي در ميان مسوولان است.

طلايي نيك در ادامه تخريب را يكي از عوامل سلب اعتماد مردم از مسوولان و نخبگان سياسي دانست و گفت: تخريب‌هاي سياسي و غيراخلاقي موجب خدشه دارشدن روابط مردم و مسوولان خواهد شد و با توجه به پوشش مستقيم يا غيرمستقيم حمايتي برخي دست‌اندركاران نسبت به جريان‌هاي تخريبي، مسوولان مرتبط با اين جريان‌ها بايد پاسخگوي چنين مواردي باشند.

وي در پايان تقويت ارزش‌هاي اخلاقي و تقواي سياسي در بين مسوولان را كاهش‌دهنده حمايت‌هاي مستقيم و حاشيه‌اي از جريان‌هاي تخريبي عنوان و اظهاركرد: دوري از مردم‌مداري و تقواي سياسي به بازي‌هاي غيراخلاقي و انحرافي منجر خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید