خرید شال مشايي گردشگری را فروع دین نامید!

اسفنديار رحيم‌مشايي گويا قصد ندارد راه رفته را بازگردد. درحالي كه او در هفته‌هاي گذشته تلا‌ش مي‌كرد از بيان سخنان چالش‌برانگيز پرهيز كند دوباره پرهيز خود را شكست و سخناني بيان كرد كه مي‌تواند دوباره چالش برانگيز شود.اسفنديار رحيم‌مشايي در سخنان جديد خود گردشگري را مصداق بارز عبادت دانست و گفت: اهميت استراتژيك صنعت گردشگري از نظر اشتغالزايي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در نزد مسوولا‌ن و مردم بسيار پذيرفته‌شده است، به‌طوري كه مديران آن را به‌عنوان يك استراتژي و مردم آن را به‌عنوان يك حق مسلم و طبيعي پذيرفته‌اند.

به نوشته اعتماد به نقل از ايسنا، وي گردشگري را يك امر كاملا‌ سياسي عنوان و بيان كرد: انتهاي سياست به بهشت برين ختم مي‌شود و در سايه سياست واقعي، دوستي‌ها تعميق پيدا مي‌كنند. خوشبختانه گردشگري نيز به‌شكل مستقل و نه مانند اقتصاد و فرهنگ در سياست اثرگذار است و شاخصه مهمي براي تعيين امنيت ملي يك كشور محسوب مي‌شود. ‌

او ادامه داد: هيچ دسته، گروه يا حزب سياسي‌اي حق ندارد، گردشگري را زيرمجموعه خود بداند، چرا كه اين امر كاملا‌ باطل است و حقانيت گردشگري و استقلا‌ل آن از دولت‌ها و گروه‌هاي سياسي با اين مسائل زير سوال نمي‌رود. معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه ملا‌ئكه مرتب در عرصه كشور درحال پرواز هستند، افزود: همه شجاعت‌ها، نترسي‌ها و اراده مصمم مردم براي دريافت حقوق واقعي خودشان از بركات وجود اين ملا‌ئكه است. اين امر ثابت مي‌كند كه توفيق‌هاي به‌دست آمده در عرصه گردشگري به رياست يا فعاليت معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازنمي‌گردد، بلكه تحقق اين امر وعده خداوند است. ‌

به گفته او، گردشگري بزرگ‌ترين عبادتي است كه انسان‌ها را در دنيا به يكديگر نزديك مي‌كند و سرانجام انسان‌ها در دنيا، نزديكي و تعميق روابط است. ايراني‌ها به‌دليل مرام، منطق و مكتب بزرگ و شكوهمندي كه دارند، در اين حوزه پيشگام خواهند بود. من اگر مزايا و بركات گردشگري نبود يك لحظه در اين حوزه نمي‌ماندم.

رحيم‌مشايي توسعه گردشگري را مانند نماز و روزه دانست و گفت: خوشبختانه دولت بسيار مصمم و جدي در اين عرصه گام برداشته‌است و به سمت بازاري پر از ظرفيت و پتانسيل حركت مي‌كند و هيچ مانعي براي عبور و فعاليت آن وجود ندارد. ‌

معاون رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه عدالت فكري از عدالت اقتصادي بسيار مهم‌تر است، اضافه كرد: ملت ايران را خداوند برگزيده است. من معتقدم، حضور كوروش در ايران اتفاقي نيست و يكي از سرمايه‌گذاري‌هاي خداوند است و قرار است، به‌واسطه گردشگري حق و واقعيت ايران به دنيا نشان داده شود. در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره برترين‌هاي صنعت گردشگري، خانجاني، رئيس شوراي سياست‌گذاري جشنواره و كيايي، قائم‌مقام اين شورا، سخنراني كردند اما هيچ‌يك گزارشي را از فعاليت اين جشنواره در مدت دو روز برگزاري ارائه نكردند و به تبيين اهميت صنعت گردشگري و حضور بخش خصوصي در آن پرداختند. جهانبخش خانجاني، رئيس شوراي سياستگذاري نخستين جشنواره برترين‌هاي صنعت گردشگري، در سخنان كوتاهي، بيان كرد: امروز سخن گفتن از نقص‌ها و كمبودهاي موجود در حوزه گردشگري به بيراهه رفتن است و مسير تازه‌اي را پيش روي ما قرار نمي‌دهد. ‌

وي با بيان اينكه دانش من در گردشگري ناچيز است و از اعداد و ارقام موجود در اين حوزه چيزي نمي‌دانم، گفت: تجربه ثابت كرده كه هرجا كار به مردم واگذار شده، نتايج مثبتي به‌دنبال داشته است.بنابراين سبب مباهات دست‌اندركاران اين جشنواره است كه اعلا‌م كنند، براي نخستين‌بار جشنواره‌اي كاملا‌ مردمي و با حضور بخش خصوصي برگزار مي‌كنند كه دولت هيچ نقشي در آن ندارد و صاحب‌نظرترين چهره‌هاي گردشگري بر آن نظارت مي‌كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید